La URV lidera un projecte europeu de cocreació destinat a la millora dels serveis a la gent gran

10 de novembre de 2017

El Departament d’Antropologia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili coordinarà durant tres anys un projecte que té per objectiu la creació d’una plataforma que compti amb la participació dels usuaris en el disseny i implementació de polítiques públiques que afecten els serveis d’atenció de llarga durada per a les persones grans en l’àmbit europeu.

El projecte, que porta per nom "A multi-stakeholder co-creation platform for better access to long-term care services" (SoCaTel), té un pressupost global de 3,7 milions d’euros i compta amb la participació de la Unió Europea, en el marc del programa Horizon 2020 (H2020), que aporta recursos a la Recerca i la Innovació a la UE. SoCaTel té per objectiu crear una plataforma que faciliti la participació dels diferents grups implicats en l’aplicació de les lleis de dependència fent especial èmfasi en la inclusió de tots els col·lectius i escalable als diferents països europeus.

El projecte es desenvoluparà d’acord amb el concepte de cocreació, que implica que els usuaris de serveis públics, familiars, proveïdors de l’atenció domiciliària, professionals, investigadors i innovadors intervinguin en el procés de detecció de les necessitats que té la gent gran amb l’aplicació de les polítiques de cures de llarga durada a Europa, com és la coneguda ‘llei de dependència’, tenint en compte que la legislació europea en aquesta matèria no és uniforme.

 

[Veure totes les noticies]