Les votacions a rector o rectora de la URV són avui dimarts 15 de maig

15 de maig de 2018

16.071 membres de la comunitat universitària de la URV poden votar mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret: 13.295 estudiants de grau, màster, doctorat i títols propis de duració igual o superior a un quadrimestre; 486 membres del personal docent i investigador (PDI) doctorat permanent; 1.591 persones d’altres categories de PDI; i 699 membres del personal d’administració i serveis (PAS). Els vots obtinguts pels candidats són ponderats segons el coeficient que s’aplica a cada un d’aquests sectors de la comunitat universitària.

El rector a rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i la que la representa. Poden optar a ser-ho els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d’universitat. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. Josep Anton Ferré opta a un segon mandat de quatre anys, i María José Figueras és la  primera dona que opta a ser rectora de la URV.

Les votacions tenen lloc de 10 h. a 17 h. En general, tothom vota al col·legi més pròxim d’on desenvolupa la seva activitat. Cada elector ha estat assignat a un col·legi electoral en funció de la proximitat del centre vinculat (PDI), la unitat d’adscripció (PAS), del centre on es rep la docència (estudiants de grau i màster) i del departament del coordinador o coordinadora dels programes de doctorat (estudiants de doctorat).

 

[Veure totes les noticies]