L'estudi de qualitat de l'aire del Morell registra un repunt d'episodis de contaminació a principis del 2019

15 de març de 2019

El quart estudi de la qualitat de l’aire, realitzat pel Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i impulsat per l’Ajuntament del Morell i la Plataforma Cel Net, posa sobre la taula el fet que el municipi pateix nombrosos episodis puntuals d’alta contaminació. Així, en tot el 2018 es van registrar un total de 63 episodis amb altes concentracions de determinats compostos a l’aire, mentre que en els primers mesos del 2019 ja se n’han detectat més de 70. Així mateix, l’estudi també conclou que al voltant d’un 60% dels episodis procedeixen del polígon nord.

D’1,3 butadiè, un dels compostos orgànics volàtils analitzats, hi ha hagut puntes que han arribat a gairebé 16 micrograms per metre cúbic, quan la mitjana màxima anual és de 2. En referència al benzè, un altre dels compostos mesurats, les concentracions han arribat a 35 micrograms per metre cúbic, i la mitjana màxima anual se situa en 5.

Des de la UPC, el director del Laboratori del Centre de Medi Ambient, Xavier Roca, reconeix que “la qualitat de l’aire no és bona en un indret en què es produeixen episodis de compostos carcinògens en valors que superen les mitjanes”. A la vegada, remarca que “el problema no és la indústria, sinó la variabilitat de les emissions”, i posa el focus en què “s’hauria de reduir el nombre d’episodis de contaminants”.

Malgrat tot, és important destacar que aquest quart estudi és el que ha constatat uns valors globals més baixos en controls de 24 hores, la qual cosa demostra que la realització d’aquests treballs d’anàlisi ha aconseguit que les indústries moderin les seves emissions. També s’ha constatat, des de l’inici dels estudis el 2013, que els episodis s’han anat reduint.

 

[Veure totes les noticies]